Fedagrim: "Boeren en landbouw schieten niets op met dit Vlaams regeerakkoord."Boeren en landbouw schieten niets op met dit Vlaams regeerakkoord

Het Vlaams regeerakkoord heeft een goede analyse gemaakt van de land- & tuinbouwsector, maar bevat verder weinig concrete maatregelen om het voortbestaan van de landbouw te verzekeren. 

“Het akkoord stelt dat land- en tuinbouwers alle kansen zullen krijgen om hun job uit te voeren, maar de accenten die gelegd worden zullen bv. niet leiden tot een verhoging van het inkomen van de boeren. Nochtans één van de grootste pijnpunten van onze landbouw” zegt Johan Colpaert, voorzitter Fedagrim.  “Wie wil gemiddeld 70 uur per week werken voor minder dan 1.000€ per maand? Daar willen boeren een oplossing voor!” 

Fedagrim plaatst het behoud van een eigen landbouw in België, de kwaliteit van onze voedselvoorziening en het recht van landbouwers op een leefbare en rechtvaardige renumeratie voor hun bijdrage aan de samenleving centraal.

In haar Memorandum heeft Fedagrim dit vertaald in vijf concrete beleidsmaatregelen.

  • Een actiever grondenbeleid met de oprichting van een Grondenbank
  • Loon naar werken: prijsobservatorium
  • Een efficiëntere overheid
  • Level playing field in internationaal verband
  • Promotie van eigen landbouwproducten

“Het Vlaams regeerakkoord bevat zeker een aantal positieve zaken, maar is nog veel te weinig gericht op de boer zélf. Hoe zal er bv. gezorgd worden voor de continuïteit van de nog weinig Vlaamse landbouwbedrijven? Wij vinden nl. dat ons land nog altijd in staat moet blijven om voor zijn eigen voedselproductie  in te staan. Daarvoor hebben we echter een goed uitgestippeld beleid nodig” gaat Johan Colpaert verder.    

Fedagrim heeft zich in de voorbije jaren via diepgaand onderzoek, enquetes  en concreet uitgewerkte voorstellen opgeworpen als een constructieve gesprekspartner in het Landbouwdebat. “We dringen aan op een volgehouden, constructieve dialoog met alle stakeholders om in gezamenlijk overleg tot concrete en doeltreffende maatregelen te komen en dit in het algemeen belang” besluit Johan Colpaert.  

Johan Colpaert; Voorzitter Fedagrim & CEO Altez Construction Group

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

CONTACTEER ONS

Een vraag? Aarzel niet om contact op te nemen met ons

Zoekt u een professionele partner in industriebouw? Neem dan vrijblijvend contact op met Altez Industriebouw, wij helpen u graag verder met elk type. Van loods tot toonzaal.

Contacteer Ons